Nieuws en actualiteiten

Bezuinigingen in Leudal desastreus voor muziekverenigingen

n 28 # 2014

Het begrotingsvoorstel van het college van de gemeente Leudal stelt een bezuinigingsdoel van €5.4 miljoen tot en met 2018.  Hiervan moet maar liefst €1 miljoen (19%) opgebracht worden door de kunst en cultuursector in Leudal. De subsidie voor de instandhouding van muziekverenigingen wordt met 90% gekort en muziekeducatie wordt met 25% gekort.

“De gevolgen van deze bezuinigingen zijn een catastrofe voor de muziekcultuur waar Leudal zo trots op is’’, zegt Peter Derks als voorzitter van de Muziekfederatie Leudal.

Muziekfederatie Leudal (MFL) behartigt de belangen van de 15 harmonie- en fanfareverenigingen met meer dan 1.300 muzikanten, waarvan 375 muzikanten een gecertificeerde muziekopleiding volgen bij cultuurinstellingen.

‘Met de voorgestelde bezuinigingen wordt de bijl in de wortels van onze gemeenschap gezet, en zal verenigingsmuziek worden geamputeerd. De uitvoering van het voorgenomen beleid in deze omvang en op deze wijze lijdt tot een enorme erosie van de muziekbeoefening en de ondergang van de harmonie- en fanfareverenigingen’ legt federatievoorzitter Peter Derks uit.

‘Menige vereniging kampt met een structureel exploitatietekort dat is ontstaan door recente bezuinigingen. Het aantal en de kwaliteit van muziekinitiatieven (optredens, concerten, evenementen) en muzikale bijdragen bij kerkelijk, officiële, feestelijke aangelegenheden, zal significant afnemen. Door de korting op muziekeducatie wordt de muzikaliteit van jongeren minder gestimuleerd en ontwikkeld. Het maken van muziek wordt onbetaalbaar’.

Muziekverenigingen sleuren in hun val cultuurinstellingen,  andere cultuurgeledingen en gemeenschapshuizen mee. Het verdwijnen van muziekverenigingen leidt tot verdere verschraling en afname van de leefbaarheid van met name de kleinen kernen.

Er heerst onbegrip onder de vele duizenden muziekliefhebbers in Leudal. Bijna alle politieke partijen hebben tijdens de verkiezingen gepropageerd dat kunst en cultuur beschermd moet worden. Cultuuruitingen moeten blijvend worden gestimuleerd, was het credo. “Een volk zonder kunst en cultuur is een arm volk”.  “Verenigingen zijn het cement van de samenleving” en moeten worden ondersteund om “de dorpen en gemeenschappen levend te houden”.

Amper vijf maanden na de verkiezingen vindt de gemeente dat subsidiering van kunst en cultuur geen kerntaak meer is en laat de gemeenschap in dit opzicht aan haar lot over.

“Wij realiseren ons terdege de noodzaak van bezuinigingen en dat verenigingsmuziek daarbij niet geheel buiten schot kan blijven’, legt Derks uit. ‘Ons streven is dan ook om in constructieve samenspraak met de gemeente, en op basis van de vastgestelde begrotingskaders, nader te bezien hoe de bezuiniging voor de cultuursector naar inhoud, tijd en omvang vorm gegeven kan worden. Wij nodigen de gemeente uit om zo spoedig mogelijk met ons hierover in overleg te treden’.