Nieuws en actualiteiten

Fanfare en Muziekvrienden presenteren nieuwe visie

Fanfare en Muziekvrienden presenteren een nieuwe visie op verenigingsmuziek

d 16 i 2009

Fanfare De Eendracht Neer en Stichting Muziekvrienden Neer kunnen terugkijken op een geslaagde informatieavond, die 16 september jl. heeft plaatsgevonden.

Tijdens deze avond hebben beide organisaties, welke met elkaar verbonden zijn, hun nieuwe visie op muziek en plannen aan de Neerse gemeenschap gepresenteerd.Hun voorzitters, Peter Derks en Job Windhorst, hebben het woord tot de aanwezigen gericht. Het doel en het nut van de gewijzigde koers werd onderstreept door de gastsprekers Ad Lamerigts, muziekdocent en dirigent, Ad de Veer, organisatieadviseur en Tjeu Scheepers als vertegenwoordiger van het basisonderwijs in Neer.

"De samenleving verandert snel. Individualisme, verstedelijking, nieuwe interesses van jongeren, grote mobiliteit en vergrijzing zijn onder andere bepalend voor de toekomst van onze gemeenschap, onze cultuur, tradities en daarmee voor de verenigingen en voorzieningen in Neer", aldus Peter Derks.
"Dit zijn bedreigingen als we blijven stilstaan. Wij zien kansen door te vernieuwen met visie"

De fanfare en de muziekvrienden gaan samen investeren in muzikale en bestuurlijke ontwikkeling waardoor een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van jongeren, de gemeenschap en onze cultuur. "Investeren in samen muziek maken voor jongeren is investeren in het welzijn van de gemeenschap"  zegt Job Windhorst, voorzitter van Stichting Muziekvrienden Neer.
Sinds de 16e september is veel in gang gezet. Inmiddels zijn meer dan 50 muziekvrienden geregistreerd en wordt gewerkt aan project "Music Home" waarbij in principe alle Neerse jongeren zich kunnen aansluiten om met elkaar muziek te maken.