Nieuws en actualiteiten

Harry Geraets maar liefst 65 jaar lid van de fanfare

z 23 # 2011

Erelid Harry Geraets is tijdens het verenigingsfeest op 23 oktober gehuldigd in verband met zijn 65 jarig lidmaatschap van de fanfare.

Nog steeds is Harry nauw betrokken bij de vereniging als fotograaf en gepassioneerd muziekliefhebber. Harry is een groot voorstander van de veranderingen die het fanfare orkest sinds 2009 ondergaat en vind de nieuwe muziek "hieel sjoen".