Nieuws en actualiteiten

Jubilarissen en Erelid Muziekplein

n 27 L 2012

Tijdens het verenigingsfeest van Muziekplein zijn 2 jubilarissen gehuldigd en is 1 lid benoemd tot Erelid.

Peter van Melick viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum bij Fanfare De Eendracht. Onder andere als trompettist heeft Peter zich gedurende deze periode meer dan verdienstelijk gemaakt voor de vereniging.

Ook werd Erelid Jan van Pol gehuldigd die al 60 jaar lang verbonden is aan de vereniging. Na jarenlang als trouw muzikant actief te zijn geweest bij Fanfare De Eendracht werd Jan in 2007 benoemd tot Erelid.

De jubilarissen werden door secretaris Erik Seuren toegesproken en vervolgens kregen beide heren de bij hun jubileum behorende insignes opgespeld door voorzitter Peter Derks.

Aansluitend werd Jos Wilms verrast met de benoeming to Erelid. Jos is in zijn 35-jarig lidmaatschap, naast muzikant op bugel bij Fanfare De Eendracht ook vele jaren bestuurslid geweest, waarin hij geruime tijd de functie van secretaris vervulde.

Ook hij werd toegesproken door de secretaris en kreeg uit handen van de voorzitter de oorkonde behorende bij het Erelidmaatschap overhandigd.

Muziekplein feliciteert de 3 heren van harte met hun onderscheidingen.

Peter van Melick, 25 jaar lid

Jos Wilms, 35 jaar lid en benoemd tot Erelid

Jan van Pol, 60 jaar lid. In 2007 benoemd tot Erelid