Nieuws en actualiteiten

Lei de Bruijn benoemd tot erelid

z 27 a 2014

Tijdens de algemene ledenvergadering op 25 april jl. heeft Lei na 17 jaar besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen voor een volgende bestuurstermijn.

Als bestuurslid lag met name het jeugdbeleid na aan Lei's hart en heeft hij sinds de oprichting, Percussiegroep Zinvol Geweld begeleid. Lei heeft zich altijd enorm ingezet voor onze vereniging. Zijn belangrijke bijdrage aan het succes van onze vereniging is door de algemene ledenvergadering gewaardeerd met het erelidmaatschap.

Lei, van harte gefeliciteerd!!

Ook Lei's vrouw Nellie heeft altijd een grote bijdrage geleverd aan de vereniging. Nellie, heel veel dank voor alles!

Lei zal zich blijven inspannen voor onze vereniging en daar zijn we heel erg blij mee. 

Lei zijn taken worden overgenomen door Gijs de Bruijn, met de onsteuning van de percussiewerkgroep.

  

Lei krijgt uit handen van onze voorzitter Peter Derks het "Erelid- Certificaat" en Nellie een prachtige bos bloemen.