Nieuws en actualiteiten

Mag ik me even voorstellen

o 23 j 2009

Beste Muziekvrienden,

In  2008 zijn we een nieuwe richting ingeslagen en hebben we onze visie op de  toekomst en doelstellingen vastgelegd in het Beleidsplan 2008 -2010.  
Vervolgens zijn we begonnen de commissie plannen op te stellen en de  organisatie vorm te geven. De resultaten van onze nieuwe aanpak zijn al goed merkbaar.

Belangrijke successen zijn geboekt:
1. Nieuw  muzikale leiderschap; Fer Koolen als interim en sinds februari 2009 Ad   Lamerigst als dirigent 
2. Nieuw  artistiek beleid met een nieuw programma; o.a. het Nieuwjaarconcert was een  groot succes
3. Nieuwe  jeugdleden;  Het project  ‘Allemaal Blaasmuziek’ leverde 15 nieuwe leden op
4. Nieuw muziekonderwijs: Kreato in Neer onder leiding van Fer  Koolen
5. Nieuwe  aanpak van Zinvol Geweld; Limburgs kampioen met promotie

We  zijn er echter nog niet. Er is nog veel werk te verzetten, zeker op het gebied  van beleidsvorming. Hierbij hebben we extra ondersteuning nodig. Wij zijn dan  ook erg blij met de hulp van Ad de Veer uit Neer. Ad gaat ons helpen de  beleidslijnen verder uit te werken in plannen voor de vereniging en de commissies.

Graag willen wij Ad aan jullie voorstellen.

 

 

Mag ik mij even voorstellen….Mijn naam is Ad de Veer. 

Ik woon met mijn vrouw Thera sinds juli 2007 op de Vilgert 4 in Neer. Onze dochters Baukje en Femke wonen inmiddels zelfstandig.
Na diverse studies ben ik het grootste deel van mijn werkzame leven in het voortgezet onderwijs actief geweest als leraar muziek en beeldende vorming. Behalve met lesgeven hield ik mij bezig met de regie van musicals door leerlingen en gaf ik in de loop der jaren leiding aan meerdere schoolorkesten en cabaret-groepen. Naast muziek behoort alles wat met vormgeving te maken heeft, tot mijn grote passie. Beeldhouwen en schilderen maken daarom, in de spaarzame vrije tijd die ik heb, deel uit van mijn hobby’s. Na diverse functies in het management werd ik in 1996 directeur op het Varendonck-College in Asten/Someren. 

Met ingang van maart 2007 werd ik benoemd als directeur/bestuurder van OCGH Advies te Helmond. OCGH Advies is een commercieel onderwijsadviesbureau, waar ik leiding geef aan onderwijsspecialisten en organisatiedeskundigen, die vooral besturen, management en docenten van scholen ondersteunen en adviseren bij de uitvoering van hun werk.
Vanuit de ervaring die ik heb als beleidsmaker en bestuurder geef ik graag  mijn medewerking aan de verdere doorontwikkeling van fanfare De Eendracht. 
In de twee korte concertontmoetingen die we hadden, maakten mijn vrouw en ik kennis met een veelbelovende, energieke club van mensen, die vanuit een gezamenlijke ambitie, muzikaal bewustzijn en ondernemerschap, de weg hebben ingeslagen naar een nieuwe, duurzame  toekomst. 
In een relatief klein dorp als Neer zijn begrippen als maatschappelijk besef en gemeenschapszin de toverwoorden om verenigingen als De Eendracht in stand te kunnen houden. Een professionele en wellicht ook verfrissende kijk op zaken kunnen daar bij helpen.

Zover het binnen mijn mogelijkheden ligt wil ik daar graag mijn steentje aan bijdragen.

Ad de Veer

Tel. 0475 - 475779
amdeveer@wxs.nl