Nieuws en actualiteiten

Music Home presenteert muziekproject voor kinderen

g 17 u 2016

 

Met subsidies van het Huis voor de Kunsten Limburg, de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en de Provincie Limburg was het mogelijk om in samenwerking met Basisschool De Kwir het project ” Kinderen maken kennis met Muziek” vorm te geven. Op zondag 10 april 2016 vond in De Haammaeker de slotmanifestatie plaats van dit prachtige project. Bij deze een korte video-impressie.

Een fantastisch project met deelname van 60 kinderen waarvan 20 kinderen zijn gestart met muziekles via Music Home!

Muziekplein dankt iedereen die aan dit projekt heeft meegeholpen.