Nieuws en actualiteiten

Sjak Neelen is 25 jaar lid van de vereniging

....en 50 jaar jong geworden

z 23 # 2011

Wij feliciteren erelid Sjak Neelen met zijn 50e verjaardag en het 25 jarig lidmaatschap van onze vereniging.

Sjak zette zich altijd vol overgave in voor de vereniging als muzikant en later als penningmeester. Sjak is de initiator van de traditionele toneelavond en tal van geldinzamelings akties.

    Een serenade door de "koempels vanne famfaar"

  

...en een speld met oorkonde van de voorzitter tijdens het verenigingsfeest op 23 oktober

    memorabele momenten