Nieuws en actualiteiten

Sjra Smeets benoemd tot Erelid van Fanfare De Eendracht

o 03 n 2010

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Fanfare De Eendracht van dinsdag 20 april jl. is Sjra Smeets tot Erelid benoemd bij het beëindigen van zijn actief lidmaatschap.

Sjra heeft zich op velerlei gebied verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. Zo is hij vele jaren als slagwerkmuzikant actief geweest. Sinds 2002 vervulde Sjra een bestuursfunctie waarbij hij zich als voorzitter van de jeugdcommissie geweldig heeft ingezet. Enige jaren geleden heeft Sjra het initiatief genomen om naast de jaarlijkse oud-ijzer actie een oud-ijzer depot op te zetten. Onder zijn leiding heeft de opbrengst van deze financieel voor de vereniging belangrijke activiteit een grote impuls gekregen.

Wij feliciteren Sjra en echtgenote Gerrie met deze onderscheiding. 

Beschermheer, bestuur, dirigenten en leden van  Fanfare De Eendracht Neer

Sjra Smeets erelid Fanfare De Eendracht